Jim Bevenhall Journal

This is my trivial journal, updated daily since 1984 - probably one of the oldest available online with at least a remotely contemporary content written by someone still alive. No English translation is available (please do not try to use translate.google) since all of my notes are in Swedish, and no room for comments or superflous links. This is not a "blög" and predates the concept.

Detta är sökmotorn för min journal, som dagligen uppdaterats sedan 1984.
Påpekas bör att syftet enbart är att vara en personlig hjälpreda. Se det som att bläddra i min privata kalender; eventuella kommentarer eller synpunkter skall framföras direkt till mig. Detta är ingen blog, dagbok eller memoar utan bara en trivial bokföring av min synnerligen alldagliga tillvaro. Gillar du inte vad du läser; låt bli. "Byt kanal!".

Hittar du något namn här via google, linkedin eller facebook: jag har ingen kontroll över sökmotorindexering.
Förekommer ett omnämnande här utan att det finns någon uppenbar koppling till mig, så kan det bero på att noteringar från allt möjligt nonsens registrerats och indexerats. Även pre(!)-internet. Exempel.


Alla åsikter och uttryck är mina privata och har ingen som helst koppling till ex.vis mina eventuella arbets-, uppdragsgivare och/eller kunder.
Eftersom en hel del av informationen som används till nyckelordsdatabasen kommer från externa datakällor som exempelvis kalenderprogram, telefonböcker, epostmeddelanden och sms, så är det inte ovanligt att man här hittar personnamn via sökningar på t ex Google, som inte ger någon träff alls i journalen.

Använd + för att inkludera och - för att utesluta sökord. Till råga på allt så är detta en lösning som ständigt förändras enligt mina egna preferenser vad sökningar beträffar, så var beredd på ibland ganska slumpartade resultat.

* Gör du en sökning när det t ex står "2004-01-01" i "Datum", och "bakis" i "Text", så får man NATURLIGTVIS bara resultat som innehåller ordet "bakis" där datumet också är 2004-01-01.

* Varför får jag inga träffar när jag klickar på ett datum i kalendern och sedan söker på ett ord?
Se ovanstående fråga.

* Varför får jag irreleventa träffar trots att jag gör rätt?
Joo. Som nämnts, så är detta en personlig hjälpreda, så jag noterar ö h t inte dylika problem speciellt ofta. Kom med tips, eller lev med det. Eller, "använd huvet".

* Varför är min ip svartlistad?
Tyvärr är det ibland så att folk som gärna "läser mellan raderna" trillar in här. Får min arbetsgivare eller min fru eller någon annan än jag själv synpunkter eller klagomål på innehållet blir svartlistning en inledande åtgärd.

* Vad är "blockerade resultat"?
Ibland vill vissa personer inte kännas vid sina egna handlingar som noterats i min journal. Dessa blockerade resultat är bara synliga för mig själv.

* Varför?
Varför inte? För att.
Eller. Vad finns att smussla med?

* Hur? Internet fanns ju inte ens 1984?
Jag scannade in mina handskrivna journaler under 1990-talet och petade in texten in en databas. "Resten är historia" Kolla min CV.© Jim Bevenhall - "Verba Volant, Scripta Manent"