Ripped from Bankrättsföreningen and converted to a more readable format.

Konsten att blåsa aktieägarna
Av Mats Lönnerblad - Västerbottens Kuriren -  3 mars 2003

Sverige har förändrats som företagarland. Från att långsiktigt bygga upp stabila företag, har Sverige förändrats till ett land där många företagare i stället ägnar sig åt snabba klipp och kvartalskapitalism. I stället för att bygga sunda företag.

En av de bästa böckerna jag har läst på länge i detta ämne har nyligen publicerats av författaren och journalisten Karl Ågerup som skrivit den tänkvärda boken Sagan om Adcore (Stockletter AB ) som kom ut strax före jul.

Bokens titel: Sagan om Adcore
Författare: Karl Ågerup
Förlag. Stockletter AB, 2002

Boken handlar om entreprenören och företagaren Christer Jacobsons comeback efter bankkrisen ( 1987 - 1993 ) då Jacobssons fastighetsbolag Pronator kapsejsade. Jacobson själv blev ruinerad. Smällen som höll på att ta död på Jacobson och han tvingades att genomgå en omfattande hjärtoperation. Men snart var han tillbaka igen. Arg på bankerna, revanschlysten, och ville starta och köpa nya företag.

Eftersom han hade gått på en smäll tidigare, hade han bråttom och ville casha hem snabbt, enligt finansmannen Björn Nordstrand, som tillsammans med ett stort antal medarbetare till Christer Jacobson blivit intervjuade i boken.

Företaget som Christer medarbetare till Christer Jacobson blivit intervjuade i boken.

Företaget som Christer Jacobson startade 1993 heter Connecta och ett konsultföretag som genomsyrades av Internethysterin. Företaget fick därför en flygande start. Efter den snabba expansionen kunde ett stort antal bolag inköpas, som skulle komplettera det egna bolagets verksamhet. Visionen var att skapa ett välrenommerat Internetanpassat konsultbolag med bra kunder och soliditet.

Målet var att bolaget skulle börsnoteras. För att Christer Jacobson och ledningsgruppen snabbt skulle få tillbaka satsat kapital med råge. Partnerskapsmodellen var en förutsättning för företagets lysande framtid. För att öka bolagets trovärdighet inför börsnoteringen rekryterades tre tunga namn till styrelsen: Lars Evander vice VD på Handelsbanken, Ole Oftedal, VD för Fritidsresegruppen och Anders Carlberg, VD för Axel Johnson International.

Bolagets reklambudget maximerades och på omslaget till prospektet inför börsintroduktionen valde man att sätta tillväxten i fokus med det ett slogan om att när människan växer så växer företaget i samband med att bolaget introducerades på börsen 1999. Jacobsson budskap var tydligt: antingen satsar man på den nya tekniken, eller också förlorar man och ersätts av nya aktörer. Med andra ord: internetfiera eller dö.

Med start den 31 augusti 1999 började allmänheten teckna aktier i Connecta. Enligt författaren gick de vackert formgivna prospekten åt minst lika snabbt som Framfabs, som hade börsnoterats några månader tidigare. Börsintroduktionen gick som en dans och erbjudandet övertecknades sjutton gånger. Rikast av alla efter introduktion blev Christer Jakobsson. Men många medarbetare inom ledningsgruppen i Connecta blev också förmögna.

Sagan om Connecta slutade inte i och med börsintroduktionen, vilket visar att bolaget i grunden var välskött. Framgången för det börsintroducerade bolaget fortsatte därför. Redan hösten 1999 befann sig Connecta i förhandlingar med konkurrenten Cell/Linne som man var intresserade av att förvärva. Men den snabba utvecklingen på börsen, som gynnade internetbolagen vid förvärv, visade sig ställa till problem i samband med denna affär varför fusionen inställdes.

I stället inriktade sig Connecta på ett samgående med konkurrenten Information Highway.

Kontakten med detta bolag skulle visa sig bli ett ödesdigert. Den senare fusionen med Information Highway blev på en och samma gång Christer Jacobssons bästa och sämsta affär någonsin, enligt Karl Ågerup.

Både Information Highway och Connecta gick mycket bra, innan fusionen. Redan efter några sammanträffanden då VD:arna Chister Jacobsson och Göran Wågström träffades för att diskutera de bäggre företagens framtid kom man på ett nytt slogan inför sammanslagningen av de bägge bolagen som löd: A safe ride to the new economy. Senare beslöt man sig för att det nya sammanslagna bolagen skulle heta Adcore.

Till sin hjälp anlitade man bankerna för att introducera det nya bolaget på börsen och Handelsbankens råd gav inget utrymme för tvivel om den nya aktien var köpvärd.

"Adcore - Strongest buy in the history of strong buys", löd "analysen" från Handelsbanken.

Göran Wågström blev den nye VD:n för de sammanslagna bolagen och på sin trygga norrländska målade han upp ett blomstrande företag med fantastiska framtidsutsikter. Ett bolag med mycket stark position på marknaden. Företaget hade en intensiv efterfrågan på företagets tjänster. Och en hälsosam lönsamhet.

Det skedde genom att bolaget började köpa upp sina konkurrenter i Europa till fantasisummor. För varje nytt förvärv steg aktiekursen. När aktierna nått rätt nivå börjar Christer Jacobson casha hem. Den 29 oktober 1999 säljare han aktier i Connecta för 18 miljoner. Den 25 maj 2000 säljer han aktier i Information/Highway/Connecta för 44 miljoner,

För att slutligen casha hem en halv miljard när han säljer 5.725.000 aktier i Adcore för ca 478 miljoner kronor den 12 september 2000.

Men han är inte ensam om att göra vinster. Även ledningsgruppen och finansiärerna bakom Information High Way och Adcore tjänar stora pengar. Frågan som man då måste ställa är hur det gick för bolaget.Och hur gick det med alla aktieägare som satsat stora pengar i både Connecta och Adcore ?

Tisdagen den 6 februari 2001 hade ett stort antal journalister samlats på Operaterassen för att få svar på frågan. Adcore hade inte kommit med någon information på en månad. Intresset för det framgångsrika företaget var stort. Adcore hade nått en omsättning på nästan 1,3 miljarder under år 2000. Resultatet var 119,3 miljoner kronor.

Wågström började med att berätta om den dramatiska kundtillströmningen under perioden. Han såg en fantastisk marknad därute. Under år 2001 skulle internationaliseringen av Adcore fortsätta. Den egna kassan var hundra miljoner kronor. Med andra ord såg Göran Wågström ljust på framtiden.

Men det skulle inte dröja länge innan bilden förändrats, sedan entreprenören Jacobsson och finansiärerna, hunnit dra sig ur pyramidspelet, åtskilliga miljoner rikare. Redan i slutet av mars samma år började luftslottet braka ihop. Det hade blivit tungt på marknaden. Bolaget förlorade pengar i både Danmark, Finland och Frankrike.

Redan när Adcore släppte resultatet för första kvartalet 2001 meddelade bolaget att de skulle lämna de finska och franska verksamheten. Därefter hände allting mycket snabbt. Inom några månader hade alla kontor utomlands sålts avvecklats eller skänkts bort. Samma kontor som bolaget året innan hade betalat närmare 3 miljarder för.

Adcores ledning hade i det längsta mörkat sanningen om bolaget för aktieägarna. Snart fanns bara det "gamla hederliga konsultföretaget Connecta kvar. Som Christer Jacobsson med några medintressenter kunde köpa tillbaka för en spottstyver. Vinnarna i detta spel var alla de som haussat upp aktien och samtidigt tjänat pengar på verksamheten, medan förlorarna som vanligt var alla aktieägarna som förlorade värdet på alla sina aktier, när guldet blev till sand.

Mats Lönnerblad
Ordf. Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida